Centrul de Cercetare și Dezvoltare Socială „Solidaritatea” (CCDSS)

Organismul care investește resursele în apărarea intereselor salariaților din Sănătate!

CCDSS

Despre Centrul de Cercetare și Dezvoltare Socială „Solidaritatea”

Tot ce-i nou vine de la noi!

Cea mai ușoară formă de-a înțelege importanța CCDSS este prin intermediul a ceea ce am făcut până acum în cadrul lui. Enumerăm sintetic câteva activități:

Direcții de acțiune

Ce dorim să facem:

 • Cercetare privind gradul de satisfacție al profesioniștilor din sănătate
 • Cercetare privind impactul burnout asupra lucrătorilor din sănătate (cercetare longitudinală)
 • Cercetarea privind calitatea vieții profesionale a lucrătorilor din sănătate (cercetare longitudinală
 • Portalul cu informații privind situația spitalelor publice din România
 • Crearea și utilizarea instrumentelor online pentru apărarea intereselor lucrătorilor din sănătate
 • Studiul și argumentarea necesară pentru transformarea profesiilor specifice personalului nemedical/TESA în profesii dedicate sectorului sanitar (care să determine mutarea lor în Anexa nr. 2 din legea salarizării)
 • Fundamentarea necesității modificărilor legislative pentru simplificarea procedurii de echivalare a competențelor asistentelor medicale absolvente de studii superioare
 • Continuare dezvoltării Consiliului Experților în Legislația Muncii din Sănătate (CELMS). Principalele direcții de acțiune:
  • Fundamentarea juridică (raportată la actualul context legislativ) a plății gărzilor cu tariful orar la norma de bază.
  • Argumentele juridice privind drepturile neacordate:
   • Acordarea sporului de epidemie/pandemie după starea de alertă (pe durata stării de risc epidemiologic);
   • Personalului auxiliar sanitar – raportarea sporului de epidemie/ pandemie la salariul de bază în plată.
  • Noi soluții juridice și instituționale pentru reglarea raporturilor de muncă.
  • Studiul privind salarizarea suplimentară în funcție de performanță. Meta-analiză a cercetărilor și dovezilor existente privind aplicarea acestui model în alte state.
  • Estimarea impactului noilor tehnologii asupra forței de muncă din sănătate
  • Evaluarea riscului de epuizare profesională (BATEREP – nivelul 2)
  • Evaluarea calității locurilor de muncă (prin raportate la factori psihosociali din mediul de muncă - chestionarul Copenhaga

  Acționăm eficent în interesul profesioniștilor din Sănătate!

  Precizăm faptul că Centrul de Cercetare și Dezvoltare Socială „Solidaritatea” a fost înființat și funcționează în cadrul Federației „Solidaritatea Sanitară” din România.

  20 de ani de inovare, acțiuni bazate pe dovezi și reușite sindicale.