Centrul de Cercetare și Dezvoltare Socială „Solidaritatea” (CCDSS)

Organismul care investește resursele în apărarea intereselor salariaților din Sănătate!

CCDSS

Despre Centrul de Cercetare și Dezvoltare Socială „Solidaritatea”

Tot ce-i nou vine de la noi!

Cea mai ușoară formă de-a înțelege importanța CCDSS este prin intermediul a ceea ce am făcut până acum în cadrul lui. Enumerăm sintetic câteva activități:

Direcții de acțiune

Deoarece am demonstrat deja că puteam face activități de inovare și dezvoltare în interesul profesioniștilor din sănătate, ele fiind vizibile la seria de proteste organizate în anul 2023 și în prima perioadă a acestui an.
Pentru că este indicat să investiți alături de noi în apărarea viitorului profesioniștilor din sănătate.

Ce dorim să facem:

 • Cercetare privind gradul de satisfacție al profesioniștilor din sănătate
 • Cercetare privind impactul burnout asupra lucrătorilor din sănătate (cercetare longitudinală)
 • Cercetarea privind calitatea vieții profesionale a lucrătorilor din sănătate (cercetare longitudinală
 • Utilizarea Inteligenței Artificiale în interesul angajaților din sănătate.
 • Portalul cu informații privind situația spitalelor publice din România
 • Crearea și utilizarea instrumentelor online pentru apărarea intereselor lucrătorilor din sănătate
 • Noua lege a salarizării
 • Noi prevederi ale contractelor colective de muncă
 • Studiul și argumentarea necesară pentru transformarea profesiilor specifice personalului nemedical/TESA în profesii dedicate sectorului sanitar (care să determine mutarea lor în Anexa nr. 2 din legea salarizării)
 • Fundamentarea necesității modificărilor legislative pentru simplificarea procedurii de echivalare a competențelor asistentelor medicale absolvente de studii superioare
 • Continuare dezvoltării Consiliului Experților în Legislația Muncii din Sănătate (CELMS). Principalele direcții de acțiune:
  • Fundamentarea juridică (raportată la actualul context legislativ) a plății gărzilor cu tariful orar la norma de bază.
  • Argumentele juridice privind drepturile neacordate:
   • Acordarea sporului de epidemie/pandemie după starea de alertă (pe durata stării de risc epidemiologic);
   • Personalului auxiliar sanitar – raportarea sporului de epidemie/ pandemie la salariul de bază în plată.
  • Noi soluții juridice și instituționale pentru reglarea raporturilor de muncă.
  • Studiul privind salarizarea suplimentară în funcție de performanță. Meta-analiză a cercetărilor și dovezilor existente privind aplicarea acestui model în alte state.
  • Estimarea impactului noilor tehnologii asupra forței de muncă din sănătate
  • Evaluarea riscului de epuizare profesională (BATEREP – nivelul 2)
  • Evaluarea calității locurilor de muncă (prin raportate la factori psihosociali din mediul de muncă - chestionarul Copenhaga

  Acționăm eficent în interesul profesioniștilor din Sănătate!

  Precizăm faptul că Centrul de Cercetare și Dezvoltare Socială „Solidaritatea” a fost înființat și funcționează în cadrul Federației „Solidaritatea Sanitară” din România.

  20 de ani de inovare, acțiuni bazate pe dovezi și reușite sindicale.